Доставката на изготвените ежедневни менюта се извършва на посочено от теб време и място в специализирани за целта транспортни средства.