Описание

Малко меню – 521 кКал. (Белтъци: 40 гр.; Мазнини: 30 гр.; Въглехидрати: 23 гр.)
Голямо меню – 616 кКал. (Белтъци: 51 гр.; Мазнини: 35 гр.; Въглехидрати: 23 гр.)