Описание

Малко меню – 408 кКал. (Белтъци: 29 гр.; Мазнини: 23 гр.; Въглехидрати: 20 гр.)
Голямо меню – 466 кКал. (Белтъци: 37 гр.; Мазнини: 25 гр.; Въглехидрати: 20 гр.)