Описание

Малко меню – 449 кКал. (Белтъци: 50 гр.; Мазнини: 19 гр.; Въглехидрати: 23гр.)
Голямо меню – 488 кКал. (Белтъци:59 гр.; Мазнини:19 гр.; Въглехидрати: 23 гр.)