Описание

Малко меню – 468 кКал. (Белтъци: 38 гр.; Мазнини: 18 гр.; Въглехидрати: 26 гр.)
Голямо меню – 593 кКал. (Белтъци: 50 гр.; Мазнини: 26 гр.; Въглехидрати: 26 гр.)