Описание

Малко меню – 421 кКал. (Белтъци: 9 гр.; Мазнини: 21 гр.; Въглехидрати: 40 гр.)
Голямо меню – 511 кКал. (Белтъци: 11 гр.; Мазнини: 23 гр.; Въглехидрати: 51 гр.)