Описание

Малко меню – 497 кКал. (Белтъци: 44 гр.; Мазнини: 19 гр.; Въглехидрати: 23 гр.)

Голямо меню – 539 кКал. (Белтъци: 53 гр.; Мазнини: 20 гр.; Въглехидрати: 23 гр.)