Описание

Малко меню – 509 кКал. (Белтъци: 44 гр.; Мазнини: 19 гр.; Въглехидрати: 12 гр.)

Голямо меню – 552 кКал. (Белтъци: 53 гр.; Мазнини: 20 гр.; Въглехидрати: 12 гр.)