Описание

Малко меню – 549 кКал. (Белтъци: 44 гр.; Мазнини: 19 гр.; Въглехидрати: 50 гр.)

Голямо меню – 592 кКал. (Белтъци: 53 гр.; Мазнини: 20 гр.; Въглехидрати: 50 гр.)