Описание

Малко меню – 541 кКал. (Белтъци: 43 гр.; Мазнини: 27 гр.; Въглехидрати: 23 гр.)
Голямо меню – 626 кКал. (Белтъци: 53 гр.; Мазнини: 33 гр.; Въглехидрати: 23 гр.)