Описание

Малко меню – 350 кКал. (Белтъци: 47 гр.; Мазнини: 10 гр.; Въглехидрати: 30 гр.)
Голямо меню – 405 кКал. (Белтъци: 55 гр.; Мазнини: 12 гр.; Въглехидрати: 40 гр.)