Описание

Малко меню – 488 кКал. (Белтъци: 51 гр.; Мазнини: 21 гр.; Въглехидрати: 15 гр.)
Голямо меню – 570 кКал. (Белтъци: 66 гр.; Мазнини: 23 гр.; Въглехидрати: 19 гр.)