Описание

Малко меню – 460 кКал. (Белтъци: 42 гр.; Мазнини: 20 гр.; Въглехидрати: 27 гр.)
Голямо меню – 524 кКал. (Белтъци: 54 гр.; Мазнини: 22 гр.; Въглехидрати: 27 гр.)