Описание

Малко меню – 501 кКал. (Белтъци: 39 гр.; Мазнини: 32 гр.; Въглехидрати: 10 гр.)
Голямо меню – 632 кКал. (Белтъци: 51 гр.; Мазнини: 41 гр.; Въглехидрати:10 гр.)