Описание

Малко меню – 429 кКал. (Белтъци: 46 гр.; Мазнини: 13 гр.; Въглехидрати: 20 гр.)

Голямо меню – 494 кКал. (Белтъци: 55 гр.; Мазнини: 14 гр.; Въглехидрати: 20 гр.)