Описание

Малко меню – 480 кКал. (Белтъци: 30 гр.; Мазнини: 33 гр.; Въглехидрати: 14 гр.)
Голямо меню – 563 кКал. (Белтъци: 37 гр.; Мазнини: 39 гр.; Въглехидрати: 14 гр.)