Описание

Малко меню – 495 кКал. (Белтъци: 56 гр.; Мазнини: 21 гр.; Въглехидрати: 30 гр.)
Голямо меню – 589 кКал. (Белтъци: 66 гр.; Мазнини: 23 гр.; Въглехидрати: 30 гр.)