Описание

Малко меню – 619 кКал. (Белтъци: 39 гр.; Мазнини: 30 гр.; Въглехидрати: 53 гр.)
Голямо меню – 703 кКал. (Белтъци: 46 гр.; Мазнини: 36 гр.; Въглехидрати: 53 гр.)