Описание

Малко меню – 473 кКал. (Белтъци: 30 гр.; Мазнини: 33 гр.; Въглехидрати: 14 гр.)
Голямо меню – 557 кКал. (Белтъци: 37 гр.; Мазнини: 39 гр.; Въглехидрати: 14 гр.)