Описание

Малко меню – 525 кКал. (Белтъци: 28 гр.; Мазнини: 38 гр.; Въглехидрати: 9 гр.)
Голямо меню – 609 кКал. (Белтъци: 39 гр.; Мазнини: 44 гр.; Въглехидрати: 9 гр.)