Описание

Малко меню – 542 кКал. (Белтъци: 43 гр.; Мазнини: 26 гр.; Въглехидрати: 31 гр.)
Голямо меню – 626 кКал. (Белтъци: 50 гр.; Мазнини: 32 гр.; Въглехидрати: 31 гр.)