Описание

Малко меню – 478 кКал. (Белтъци: 38 гр.; Мазнини: 25 гр.; Въглехидрати: 10 гр.)
Голямо меню – 522 кКал. (Белтъци: 46 гр.; Мазнини: 28 гр.; Въглехидрати: 10 гр.)