Описание

Малко меню – 548 кКал. (Белтъци: 47 гр.; Мазнини: 19 гр.; Въглехидрати: 15 гр.)
Голямо меню – 610 кКал. (Белтъци: 55гр.; Мазнини: 27гр.; Въглехидрати: 15 гр.)