Описание

Малко меню – 550 кКал. (Белтъци: 44 гр.; Мазнини: 36 гр.; Въглехидрати: 2 гр.)
Голямо меню – 593 кКал. (Белтъци: 53 гр.; Мазнини: 37 гр.; Въглехидрати: 3 гр.)