Описание

Малко меню – 550 кКал. (Белтъци: 48 гр.; Мазнини: 22 гр.; Въглехидрати: 35 гр.)

Голямо меню – 620 кКал. (Белтъци: 56 гр.; Мазнини: 30 гр.; Въглехидрати: 35 гр.)