Описание

Малко меню – 488 кКал. (Белтъци: 30 гр.; Мазнини: 37 гр.; Въглехидрати: 7 гр.)
Голямо меню – 572 кКал. (Белтъци: 37 гр.; Мазнини: 43 гр.; Въглехидрати: 7 гр.)