Описание

Малко меню – 542 кКал. (Белтъци: 33 гр.; Мазнини: 36 гр.; Въглехидрати: 29 гр.)
Голямо меню – 626 кКал. (Белтъци: 40 гр.; Мазнини: 42 гр.; Въглехидрати: 32 гр.)