Описание

Малко меню – 552 кКал. (Белтъци: 33 гр.; Мазнини: 36 гр.; Въглехидрати: 39 гр.)
Голямо меню – 656 кКал. (Белтъци: 40 гр.; Мазнини: 42 гр.; Въглехидрати: 42 гр.)