Описание

Малко меню – 413 кКал. (Белтъци: 43 гр.; Мазнини: 12 гр.; Въглехидрати: 7 гр.)

Голямо меню – 509 кКал. (Белтъци: 57 гр.; Мазнини: 18 гр.; Въглехидрати: 7 гр.)