Описание

Малко меню – 506 кКал. (Белтъци: 51 гр.; Мазнини: 13 гр.; Въглехидрати: 40 гр.)

Голямо меню – 549 кКал. (Белтъци: 62 гр.; Мазнини: 14 гр.; Въглехидрати: 40 гр.)