Описание

Малко меню – 554 кКал. (Белтъци: 29 гр.; Мазнини: 38 гр.; Въглехидрати: 10 гр.)
Голямо меню – 638 кКал. (Белтъци: 36 гр.; Мазнини: 44 гр.; Въглехидрати: 10 гр.)