Описание

Малко меню – 521 кКал. (Белтъци: 43 гр.; Мазнини: 27 гр.; Въглехидрати: 13 гр.)
Голямо меню – 616 кКал. (Белтъци: 53 гр.; Мазнини: 33 гр.; Въглехидрати: 13 гр.)