Описание

Малко меню – 492 кКал. (Белтъци: 45 гр.; Мазнини: 29 гр.; Въглехидрати: 45гр.)
Голямо меню – 620 кКал. (Белтъци: 48 гр.; Мазнини: 36 гр.; Въглехидрати: 45гр.