Описание

Малко меню – 492 кКал. (Белтъци: 45 гр.; Мазнини: 29 гр.; Въглехидрати: 7 гр.)
Голямо меню – 650 кКал. (Белтъци: 54 гр.; Мазнини: 36 гр.; Въглехидрати: 7 гр.