Описание

Малко меню – 492 кКал. (Белтъци: 45 гр.; Мазнини: 29 гр.; Въглехидрати: 25 гр.)
Голямо меню – 650 кКал. (Белтъци: 48 гр.; Мазнини: 32 гр.; Въглехидрати: 25 гр.