Описание

Малко меню – 492 кКал. (Белтъци: 45 гр.; Мазнини: 21 гр.; Въглехидрати: 11 гр.)
Голямо меню – 650 кКал. (Белтъци: 48 гр.; Мазнини: 28 гр.; Въглехидрати: 14 гр.