Описание

Малко меню – 512 кКал. (Белтъци: 37 гр.; Мазнини: 16 гр.; Въглехидрати: 61 гр.)
Голямо меню – 573 кКал. (Белтъци: 45 гр.; Мазнини: 18 гр.; Въглехидрати: 62 гр.)