Описание

Малко меню – 492 кКал. (Белтъци: 45 гр.; Мазнини: 21 гр.; Въглехидрати: 15гр.)
Голямо меню – 531 кКал. (Белтъци: 48 гр.; Мазнини: 28 гр.; Въглехидрати: 19гр.