Описание

Малко меню – 506 кКал. (Белтъци: 56 гр.; Мазнини: 21 гр.; Въглехидрати: 35 гр.)
Голямо меню – 606 кКал. (Белтъци: 66 гр.; Мазнини: 23 гр.; Въглехидрати: 35 гр.)