Описание

Малко меню – 569кКал. (Белтъци: 35 гр.; Мазнини: 26 гр.; Въглехидрати: 24 гр.)
Голямо меню – 619 кКал. (Белтъци: 42 гр.; Мазнини: 28 гр.; Въглехидрати: 25 гр.)