Описание

Малко меню – 462 кКал. (Белтъци: 33 гр.; Мазнини: 34 гр.; Въглехидрати: 20 гр.)
Голямо меню – 502 кКал. (Белтъци: 40 гр.; Мазнини: 35 гр.; Въглехидрати: 20 гр.)