Описание

Малко меню – 544 кКал. (Белтъци: 37 гр.; Мазнини: 7 гр.; Въглехидрати: 50 гр.)
Голямо меню – 650 кКал. (Белтъци: 59 гр.; Мазнини: 19 гр.; Въглехидрати: 23 гр.)