Описание

Малко меню – 595 кКал. (Белтъци: 49 гр.; Мазнини: 16 гр.; Въглехидрати: 64 гр.)
Голямо меню – 685 кКал. (Белтъци: 61 гр.; Мазнини: 20 гр.; Въглехидрати: 64 гр.)