Описание

Малко меню – 587 кКал. (Белтъци: 55 гр.; Мазнини: 24 гр.; Въглехидрати: 10 гр.)

Голямо меню – 655 кКал. (Белтъци: 64 гр.; Мазнини: 28 гр.; Въглехидрати: 11 гр.)