Описание

Малко меню – 587 кКал. (Белтъци: 55 гр.; Мазнини: 34 гр.; Въглехидрати: 24 гр.)

Голямо меню – 655 кКал. (Белтъци: 64 гр.; Мазнини: 38 гр.; Въглехидрати: 24 гр.)