Описание

Малко меню – 403 кКал. (Белтъци: 46 гр.; Мазнини: 13 гр.; Въглехидрати: 15 гр.)

Голямо меню – 469 кКал. (Белтъци: 55 гр.; Мазнини: 14 гр.; Въглехидрати: 15 гр.)