Описание

Малко меню – 505 кКал. (Белтъци: 55 гр.; Мазнини: 20 гр.; Въглехидрати: 27 гр.)

Голямо меню – 604 кКал. (Белтъци:68 гр.; Мазнини:22 гр.; Въглехидрати: 34 гр.)