Описание

Малко меню – 582 кКал. (Белтъци: 28 гр.; Мазнини: 30 гр.; Въглехидрати: 44 гр.)
Голямо меню – 700 кКал. (Белтъци: 36 гр.; Мазнини: 38 гр.; Въглехидрати: 51 гр.)