Описание

Малко меню – 522 кКал. (Белтъци: 28 гр.; Мазнини: 30 гр.; Въглехидрати: 21 гр.)
Голямо меню – 640 кКал. (Белтъци: 36 гр.; Мазнини: 38 гр.; Въглехидрати: 21 гр.)