Описание

Малко меню – 468 кКал. (Белтъци: 38 гр.; Мазнини: 28 гр.; Въглехидрати: 27 гр.)
Голямо меню – 593 кКал. (Белтъци: 50 гр.; Мазнини: 36 гр.; Въглехидрати: 27 гр.)